Tag: chủ đầu tư

Dự án tìm cửa cấp sổ đỏ cho cư dân mua nhà ở có vấn đề

Nhiều dự án chưa hoàn thành thủ tục pháp lý về đất đai nhưng đã xây dựng và bán nhà ở. Nhiều trường hợp chủ đầu tư cho người mua nhà ở được chậm trả tiền mua nhà hoặc do người mua nhà đang thế chấp hợp đồng mua bán nhà tại các tổ chức ...